Uw profiel vereist aandacht

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 05-03-2021 02:26 (GMT+01:00)
Aan: ********@*******
Onderwerp: Uw profiel vereist aandacht

Uw rekening vereist aandacht
Onderneem direct actie

Geachte meneer/mevrouw ,

We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Rabo Internetbankieren en uit onderzoek is
gebleken dat het toestel registratiecode gekoppeld aan uw profiel niet voldoet aan de
vernieuwde algemene voorwaarden. Uit voorzorgsmaatregelen willen wij dat u een verificatie
verricht voor het controleren van uw Rabo Internetbankieren. Verricht u deze procedure niet
dan zijn wij genoodzaakt uw Rabo Internetbankieren en uw IDEAL functie te schorsen.

Ga naar *********.**/******-*******(Link) voor het verifieren van uw registratiecode gebruikt u
uw Rabo Internetbankieren & Rabo Mobielbankieren.

Behoud controle over uw rekening!
U dient uw Rabo Internetbankieren direct na het lezen van deze mail bij te werken. Anders
worden uw rekening(en) beperkt uit veiligheidsoverwegingen.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Nederland

Valse e-mail