UW PAKKET BE3428632-20 IS ONDERWEG

Track&Trace

Van: Track&Trace
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 09:28
Aan:********@********
Onderwerp: UW PAKKET BE3428632-20 IS ONDERWEG

ADRES ONTBREEKT
Gelieve ons een geldig adres te verstrekken
om dit probleem op te lossen.

** ***** ********** (Link) 

Hallo,

We kunnen uw adres niet verifieren. Gelieve ons een geldig adres te
verstrekken om dit probleem op te lossen.

Uw trackingnummer:
NL3428632-20

Indien we de verificatie niet binnen 48 uur kunnen voltooien, worden alle
hangende bestellingen geannuleerd. We hebben uw account tijdelijk
opgeschort en u kunt er geen toegang toe krijgen voordat u ons de
benodigde informatie heeft verstrekt.

We vragen u vriendelijk om geen nieuwe accounts te openen of nieuwe
bestellingen te plaatsen totdat deze kwestie is opgelost.

Valse e-mail