Uw openstaande vordering met kenmerk **************

Belastingdienst

Geachte heer/mevrouw,
Uw openstaande schuld met kenmerk ******************* is na meerdere herinneringen nog niet voldaan. Op 21 July 2020 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging. U kunt beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen.
Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen met iDeal.
Betaal openstaande schuld
Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd met proceskosten en de wettelijke rente.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

Valse e-mail