Let op (2/4): Valse e-mail Eneco Sinds 17:02 | 26 sep 2022

Uw openstaande vordering met kenmerk ***********

CJIB

From: Mijn Overheid
Sent: Sunday, September 6, 2020 9:27 AM
To: *******@************
Subject: Uw openstaande vordering met kenmerk ************

Geachte bestuurder **********,

U ontvangt deze e-mail omdat uit onze administratie is gebleken dat uw een
openstaande bedrag heeft staan wegens het overtreden van een vekeersvoorschrift
U hebt een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen over het
overtreden van een verkeersvoorschrift.

Wij hebben u meerderen malen per brief verzocht om de betaling te voldoen.Het
openstaande bedrag is tot op heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.

Daarom zullen wij de bank opdracht geven om uw rekening te blokkeren per Maandag
7 September 2019.
Alleen persoonlijk bij het BKR zelf kunt u inzage krijgen over de informatie die het BKR
over u ontvangt.
Het blokkeren van uw rekening betekent dat de toegang tot uw rekening geblokkeerd
is met ingang van 07-09-2020 tot het volledige bedrag is voldaan.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie.
Omschrijving overtreding: Rijden door roodlicht .
Datum: 20 augustus 2018
Openstaande bedrag: 493,26
Administratiekosten: 6,10
Te betalen: 499,36

CJIB wilt uw erop attenderen het verschuldigd bedrag te betalen binnen 48 uur na
ontvangst van dit bericht
Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen met iDeal.

********* ******** ********* (link)

Niet betalen
– Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren tot na ontvangst van uw
verschuldigde bedrag.
– U wordt geregistreerd bij BKR.
– U ontvangt u een schriftelijk verzoek om uw rijbewijs in te leveren.

Niet eens met de beslissing?
Dan kunt u na betaling hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de kantonrechter.
De beroepstermijn eindigt op 30-09-2020.
Indien de kantonrechter u gelijk geeft in uw beroep wordt het verschuldigde bedrag
overgemaakt naar uw rekening.
Stuur uw beroepschrift voor deze datum naar: Centrale Verwerking Openbaar
Ministerie, **** ****** *******, Postbus ****, **** ** *****.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

 

Valse e-mail