Uw openstaande vordering met kenmerk ***********

Belastingdienst

Van: Mijn Overheid / Belastingdienst
Verzonden: zaterdag 8 augustus 2020 04:03
Aan: ********@**********
Onderwerp:  Uw openstaande vordering met kenmerk ********

Beste Heer/Mevrouw ,

Uw openstaande schuld met kenmerk ******* is na meerdere
herinneringen nog niet voldaan. Op 27 July 2020 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging. U kunt
beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen met iDeal.

******** ********* ******** (betaallink)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd met
proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

 

Valse e-mail