Uw openstaande vordering met kenmerk *********

Belastingdienst

Von: De Belastingdienst
An:*********@***********
Datum: Freitag, 07 August 2020, 10:02nachm. +02:00
Betreff: [SPAM] Uw openstaande vordering met kenmerk *******

Beste Heer/Mevrouw *********,

Uw openstaande schuld met kenmerk ********* is na meerdere
herinneringen nog niet voldaan. Op maandag 10 Augustus 2020 zal
de gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging. U
kunt beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te
voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct
voldoen met iDeal.

********* ********** ************ (was een betaallink)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd
met proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

 

Valse e-mail