Uw openstaande schuld met kenmerk ********** is na meerdere herinneringen nog niet voldaan

Belastingdienst

Van:Belastingdienst
Verzonden: zondag 29 maart 2020 05:45
Aan:
Onderwerp: Uw openstaande schuld met kenmerk ********* is na meerdere herinneringen nog niet voldaan

Geachte heer/mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk ********* is na meerdere herinneringen nog
niet voldaan. Op 31 maart 2020 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot
executoriaal beslaglegging. U kunt beslaglegging voorkomen door het gehele
bedrag direct te voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen met iDeal.

Betaal openstaande schuld

Let op : Bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd met
proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

 

Valse e-mail