Uw ongelezen bericht

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: zaterdag 12 juni 2021 17:29
Aan: **************@****************
Onderwerp: Uw ongelezen bericht

Geachte Heer/mevrouw,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er gebleken dat de
actualisatie formulier gekoppeld aan het emailadres:*************@************* nog niet
geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze als nog in te vullen om de blokkade van uw
Card(s) & Mijn Card Online tegen te houden.

Het niet volledig invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen gebruik meer
kan maken van de diensten van International Card Services BV.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online.

Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link: *****************(link)

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail