Uw NFC-2 betaalpas voldoet niet meer aan de veiligheidsvoorwaardes

ABN AMRO

Van: “ABN AMRO Bank N.V.”
Datum: 8 april 2021 om 05:26:31 CEST
Aan: ********@**********
Onderwerp: Uw NFC-2 betaalpas voldoet niet meer aan de veiligheidsvoorwaardes

Geachte heer/mevrouw **********,

Uit onze administratie is gebleken dat de (contact-)gegevens gekoppeld aan uw
emailadres tot op heden nog geen gebruik maakt van de nieuwe verbeterde
betaalpas van ABN AMRO.

De nieuwe betaalpas is in zijn geheel ontwikkeld om optimale bescherming te
bieden tegen verdachte handelingen en voldoet zich aan nieuwe richtlijnen betreft
de huidige bankzaken.

In verband met de veiligheid van onze klanten verplicht ABN AMRO het gebruik van
de nieuwe betaalpas. Het gebruik van uw huidige betaalpas vervalt per 11 april
2021.

Ga naar******************(link), voor het kosteloos vervangen van uw
betaalpas.

Wij vertouwen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

**************
CEO Retail – ABN AMRO Bank N.V.

Valse e-mail