Uw laatste betalingsherinnering!

Zilveren Kruis

From: Zilveren Kruis
Sent: Saturday, October 8, 2022 3:32:21 AM
To: ********@*********
Subject: Uw laatste betalingsherinnering!

Geachte Heer/Mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk: ZK-***** is na meerdere herinneringen
niet voldaan. Op 12 oktober zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot
conservatoir beslag op uw inboedel.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag van
€148,29 te voldoen via IDeal.

Betalen (link)

Zilveren Kruis

Valse e-mail