Uw laatste betalingsherinnering!

VGZ

From: VGZ Zorgverzekering
Sent: Monday, October 3, 2022 2:31:13 AM
To: **********@**********
Subject: Uw laatste betalingsherinnering!

Geachte meneer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een laatste betalingsherinnering betreft uw achterstand van
totaal incl. verhogingen € 291,05. Wilt u dit bedrag betalen vóór 4 oktober
2022? Hiermee voorkomt u verdere verhogingen of aanmelding bij het CAK als
wanbetaler.

Hoe kunt u betalen?

Klik op de groene ‘Betaal’-knop onderaan om meteen uw rekening te betalen.*
Vanwege een storing kunt u het bedrag momenteel niet handmatig naar ons
overmaken.

Wilt u later betalen?

Dat is deze keer helaas niet mogelijk omdat dit uw tweede en tevens laatste
betaalherinnering is.

Betaal (Link)

VGZ Zorgverzekering
Directeur: *. ********

Valse e-mail