Uw laatste aanmanning staat in uw Berichtenbox

Mijn Overheid

From: Belastingdienst
Sent: Wednesday, September 15, 2021 4:02:33 AM
To: ********@********
Subject: Uw laatste aanmanning staat in uw Berichtenbox

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw *********box(Link) van de Belastingdienst.
Ga naar ********heid(Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u
naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail