Uw laatste aanmaning

Belastingdienst

Van: Belastingdienst noreply@belastingdienst.nl
Aan: *********@*********
Datum: 17-10-2022 23:53 CEST
Onderwerp:  Uw laatste aanmaning

Geachte meneer/mevrouw,

Uw openstaande schuld van €297,34 met kenmerk: HG**** is na
meerdere aanmaningen niet voldaan. Op 21 oktober 2022 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag.

Hoe kunt u dit voorkomen?

U kunt dit voorkomen door het gehele bedrag vòòr 21 oktober 2022
te betalen. Klik op de blauwe ‘Betaal’-knop onderaan om meteen uw
openstaande schuld te betalen.

Betaal (Link)

Belastingdienst
Directeur Particulieren
****** *******-********

Valse e-mail