Uw KVK sleutel dient opnieuw te worden aangevraagd

Kamer van Koophandel

Van: kvk.nl
Aan: *******@*******
Datum: 19-10-2022 10:04
Onderwerp: Uw KVK sleutel dient opnieuw te worden aangevraagd

Geachte ondernemer,

Uit onderzoek is gebleken dat de persoonsgegevens
gekoppeld aan dit emailadres: onvolledig zijn
ingediend. Wij attenderen u daarom nog eens om uw KVK-
sleutel aan te vragen.
Dit kunt u snel, vertrouw en geheel kosteloos doen via onze
digitale omgeving.

Uw aanvraag dient voor 15 oktober 2022 te zijn ingediend.
Mocht u geen aanvraag hebben ingediend voor de gestelde
datum dan zijn wij verplicht uw bedrijfsvorm als inactief te
melden en heeft u geen recht meer op een KVK-registratie.

Klik hier (Link) om uw profielgegevens bij te werken.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Nederlands

Valse e-mail