Uw jaarlijkse aangifte

Mijn Overheid

Van: Mijnoverheid
Datum: 5 augustus 2021 om 09:03:45 CEST
Aan: *************@****************
Onderwerp: Uw jaarlijkse aangifte

Mijntoeslagen

Geachte heer/mevrouw,

Na de jaarlijkse berekening van uw laatste toeslag aangifte hebben wij vastgesteld
dat u in aanmerking komt voor een terugbetaling.

U ontvangt 458,77 euro.

Controleer en verifieer uw iban-rekeningnummer om uw zorgtoeslag teruggave te
ontvangen,Uw zorg toeslag kan alleen op uw eigen bankrekening worden
bijgeschreven.
Wij vragen u dit verzoek in te vullen voor 06-08-2021.

De aanvraag zal binnen 2 werkdagen worden verwerkt.

Uw zorgtoeslag ontvangen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mijn toeslagen

Wat kan ik met Mijn toeslagen?
Met Mijn toeslagen regelt u online uw toeslagen. U kunt er een toeslag aanvragen.
En u kunt uw gegevens wijzigen. Ook vindt u er uw beschikkingen, zoals de
berekening van uw toeslag. De berekeningen ontvangt u ook in uw Berichtenbox op
MijnOverheid. U krijgt ze niet meer per post.

Valse e-mail