Uw huidige betaalpas vervalt

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Verzonden: woensdag 30 september 2020 03:20
Aan: **********@*********
Onderwerp: Uw huidige betaalpas vervalt

Geachte heer/mevrouw **********,
Hierbij introduceren wij de vernieuwde betaalpas in samenwerking met de AMP Groep (partner
van ABN AMRO). De vernieuwde betaalpas is in zijn geheel ontwikkeld om betere bescherming
te bieden tegen frauduleus gebruik van onze betaalproducten en voldoen zich aan de
Europese veiligheidsvoorschriften 2021. Vraag de vernieuwde betaalpas geheel kosteloos aan
t/m vrijdag 2 oktober 2020.
Uit onze administratie blijkt dat de klantgegevens gekoppeld aan het
emailadres: *******@********* nog geen gebruik maakt van de vernieuwde
betaalpas. In verband met de veiligheidsvoorschift 2021 wilt ABN AMRO haar klanten erop
attenderen zo spoedig mogelijk over te stappen naar het betaalgemak van de vernieuwde
contactloze betaalpas.
Alle verouderde betaalpassen van de ABN AMRO die het veiligheidsvoorschift 2020 niet
hebben behaald komen per 10 oktober 2020 te vervallen voor gebruik. Voor het kosteloos
aanvragen van de vernieuwde betaalpas ga naar: *********/**********(Link)
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en van dienst te zijn
geweest.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank N.V.
**** ************
Hoofd Klantcommunicatie

Valse e-mail