Uw huidige betaalpas vervalt voor gebruik

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Verzonden: maandag 30 november 2020 01:23
Aan: **********@***********
Onderwerp: Uw huidige betaalpas vervalt voor gebruik

Geachte klant ,

Door onderzoek hebben wij kunnen constateren dat de contactgegevns gekoppeld aan uw
emailadres tot op heden nog geen gebruikt maakt van de nieuwe tevens beter beveiligde
betaalpas die de ABN AMRO momenteel verstrekt aan haar klanten.

Wij willen u als klant erop attenderen te allen tijde up to date te zijn betreft de nodige
actuele bankzaken. Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk over te stappen naar het
betaalgemak van onze nieuwe betaalpas.

Melding! Houdt uw ABN-AMRO reader gereed, volg de gegeven instructies op uw scanner.

Ga naar **********/**********(Link) , voor het vervangen van uw oude betaalpas.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

******* *** ** ********
Directeur Klantenservice

Valse e-mail