Uw heeft een Bankmail Ontvangen.

Rabobank

Van: rabobank
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 5:26
Aan: **********@***********
Onderwerp:  Uw heeft een Bankmail Ontvangen.

Rabobank

Beste Rabo Rekeninghouder,

Uit onderzoek hebben wij kunnen constateren dat de contactgegevns gekoppeld aan uw emailadres
tot op heden nog geen gebruikt maakt van de nieuwe tevens beter beveiligde betaalpas die de
Rabobank momenteel verstrekt aan haar klanten.

Ga naar *********/********-*********** (Link) , voor het vervangen van uw oude betaalpas.

Melding: Houdt uw Rabo scanner en betaalpas bij de hand!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

Valse e-mail