Uw heeft een Bankmail Ontvangen.

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: donderdag 17 december 2020 19:58
Aan:********@***********
Onderwerp: Uw heeft een Bankmail Ontvangen.

Bevestiging vervangen Rabo WereldPas

Beste heer, mevrouw,

Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk over te stappen naar het
betaalgemak van de nieuwe Rabo wereldpas.
De nieuwe WereldPas biedt optimale bescherming bij online gebruik
en zijn in het geheel ontwikkeld om frauduleus gebruik van al onze
diensten tegen te gaan.

Ga naar **********/************(Link)

Met de WereldPas kunt u weer geld opnemen en betalen.
U kunt ervoor kiezen om de huidige pincode te behouden, maar krijgt
ook de mogelijkheid om een nieuwe pincode te kiezen, in dat geval
ontvangt u binnen 2 werkdagen de nieuwe pincode en binnen 3
werkdagen de bankpas. U hoeft hiervoor niet thuis aanwezig te zijn.
De pas wordt inactief verstuurd en kunt u zelf online activeren.
Instructies vindt u in de brief bij de pas.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

Valse e-mail