Uw gegevens zijn verlopen

RDW

Van: RDW
Verzonden: vrijdag 10 september 2021 03:13
Aan: *************@**********
Onderwerp: Uw gegevens zijn verlopen

Geachte heer/mevrouw *********,

Uit onze gegevens blijkt dat uw persoonlijke gegevens zijn veranderd
of verlopen.
Graag vragen wij u om deze gegevens bij te werken zodat uw gegevens
weer kloppen.
Lees hieronder hoe u deze gegevens snel bijwerkt.
Bijwerken persoonlijke gegevens
U kunt uw persoonlijke gegevens ****(Link) controleren. U ziet meteen of uw
gegevens
correct zijn of bijgewerkt moeten worden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Klantenservice RDW

Valse e-mail