088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Uw energietoeslag 2023

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: vrijdag 23 juni 2023 09:26
Aan: ****@******
Onderwerp: Uw energietoeslag 2023

Geachte heer/mevrouw,

We weten dat dit voor iedereen moeilijke tijden zijn en vanwege de
financiële impact van de COVID-19-pandemie heeft de regering
besloten een extra toezegging aan u te doen.

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat u door deze nieuwe
financiële toezegging 978,99 euro extra krijgt op uw energieopslag. Dit
is naast eventuele andere ondersteuning die u mogelijk al ontvangt.

We hopen dat deze extra financiering een deel van de last in deze
moeilijke tijden zal verlichten en we moedigen u aan om contact op te
nemen als u vragen heeft of verdere begeleiding nodig heeft.

Ga naar *********** (Link) om het formulier in te
vullen,

Verder hoeft u niks meer te doen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

MijnOverheid

Valse e-mail