088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Uw eHerkenning is niet aangevraagd.

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 05-06-2023 06:32 (GMT+01:00)
Aan: *****@*****
Onderwerp: Uw eHerkenning is niet aangevraagd.

Geachte heer/mevrouw,

Omdat u een bedrijf heeft, of ingeschreven staat bij de KVK,
dient u uw eHerkenning aan te vragen. Als u dat al heeft
gedaan moet u jaarlijks uw gegevens bijwerken indien nodig, of
opnieuw te bevestigen. Helaas heeft u dat nog niet gedaan.
Om te voorkomen dat uw eHerkenning wordt opgezegd, dient
u dat zo spoedig mogelijk te doen. Dat kunt u doen door op
onderstaande link te drukken. Als u uw eHerkenning al heeft
aangevraagd, is het bijwerken en/of opnieuw bevestigen van
uw gegevens geheel kosteloos.

Klik hier om uw eHerkenning aan te vragen of bij te werken. (Link)

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst Nederland

Valse e-mail