Uw digitale sleutel voor toegang tot uw DigiD is verouderd.

DigiD

Van: DigiD
Verzonden: woensdag 23 november 2022 06:51
Aan: ***
Onderwerp: Uw digitale sleutel voor toegang tot uw DigiD is verouderd.

(Logo)
Geachte heer/mevrouw,

Verouderd
Uw digitale sleutel voor toegang tot uw DigiD is
verouderd.
Activeer uw sleutel voor 28-11-2022 om deactivatie te
voorkomen via onze site: DigiD.nl/***(Link)

Verificatie
Om gebruik te kunnen blijven maken van uw DigiD
dient u door middel van de IDIN (Identificieren en
Inloggen) te verifieren.

Aanvraag
Indien u de verificatie niet voltooid voor die
bovenstaande datum zullen wij over gaan tot
deactivactie. Dat zal betekenen dat u uw DigiD
volledig opnieuw zal moeten aanvragen. Na de
deactivactie. Dat zal betekenen dat u uw DigiD
volledig opnieuw zal moeten aanvragen. Na de
aanvraag zult u binnen 2 tot 5 werkdagen uw nieuwe
inloggegevens via de post ontvangen.
Met vriendelijke groet,
DigiD Helpdesk
Bereikbaaar op werkdagen van 08:00 – 22:00 uur.
T 088 ***

Valse e-mail