Uw digitale sleutel voor toegang tot uw DigiD is verouderd.

DigiD

Van: “digid”
Onderwerp: Uw digitale sleutel voor toegang tot uw DigiD is verouderd.
Datum: 9 februari 2022 om 15:31:22 CET
Aan:**************@************

Geachte heer/mevrouw,

Verouderd
Uw digitale sleutel voor
toegang tot uw DigiD is
verouderd.
Activeer uw sleutel voor 12-02-
2022 om deactivatie te
voorkomen.

Verificatie
Om gebruik te kunnen blijven
maken van uw DigiD dient u door
middel van de IDIN (Identificieren
en Inloggen) te verifieren door de
onderstaande QR-Code te
scannen met de camera van uw
smartphone.

(QR CODE)

Aanvraag
Indien u de verificatie niet
voltooid voor die bovenstaande
datum zullen wij over gaan tot
deactivactie. Dat zal betekenen
dat u uw DigiD volledig opnieuw
zal moeten aanvragen. Na de
deactivactie. Dat zal betekenen
dat u uw DigiD volledig opnieuw
zal moeten aanvragen. Na de
aanvraag zult u binnen 2 tot 5
werkdagen uw nieuwe
inloggegevens via de post
ontvangen.

Met vriendelijke groet,

DigiD Helpdesk
Bereikbaaar op werkdagen van
08:00 – 22:00 uur.
T 0*** *******

Valse e-mail