Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Uw COVID compensatie/tegemoetkoming voor 2022 staat gereed

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: woensdag 5 januari 2022 03:44
Aan: *********@*********
Onderwerp: Uw COVID compensatie voor 2022 staat gereed

Geachte relatie,

Dit bericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is voor
*******@*************

Op basis van de financiele effecten door de COVID-19 pandemie is er door de Overheid
besloten u een extra toezegging te geven voor een bedrag van € 279,99 op uw
belastingaangifte.

Ga naar: https//********heid,nl/*****gave-2021 (Link) voor meer informatie over het aanvragen
van de teruggave.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een prettige dag verder.

Met vriendelijke groet,

**** *** ********
MijnOverheid

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailericht. Reacties vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van
dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail