Uw Card valt onder het Depositogarantiestelsel

ICS

Van: International Card Services
Aan: *******@********
Datum: 12-06-2022 00:09
Onderwerp: Uw Card valt onder het Depositogarantiestelsel

Geachte *********,

Dit bericht ontvangt u jaarlijks.

Uw ICS Creditcard valt onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel. In deze e-mail leest u
meer over de dekking. Via icscards.nl/***************** (Link) kunt u het tegoed van
€830 aanvragen.

Wat houdt het Depositogarantiestelsel in?

Financiële instellingen met een Nederlandse bankvergunning zoals International Card
Services (ICS) vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Het
Depositogarantiestelsel houdt in dat als ICS niet meer aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen, Card-houders hun tegoeden vergoed kunnen krijgen tot een bepaald maximum.

Welk bedrag wordt vergoed?

Het Depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000,- per Card-houder
op uw bancaire instelling . Voor de berekening van de vergoeding worden alle tegoeden die u
bij ICS heeft bij elkaar opgeteld. Heeft u meerdere Cards, dan geldt het totale positieve saldo
van alle Cards gecombineerd. Bij ICS kan alleen de Hoofd Card-houder aanspraak maken op
een tegoed.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het Depositogarantiestelsel kijk op icscards.nl/********** (Link)
of kijk op de website van De Nederlandsche Bank via dnb.nl onder
‘Depositogarantiestelsel’.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

**** ********
Manager Services

Valse e-mail