Let op: Vanwege een telefoonstoring zijn wij slecht bereikbaar! Sinds 14:40 19 jun 2019

Uw Card is tijdelijk beperkt voor gebruik

ICS

Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

For English, see below

Geachte heer/mevrouw,

International Card Services (ICS) vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te voorkomen,
voeren wij dan ook regelmatig de nodige controles uit. Uit deze controles is gebleken dat uw
account (nog)niet als geverifieerd staat vermeld in onze database.
Verifieer nu uw Webportal, creditcard en app veilig en ervaar meer mogelijkheden!

• Zorg dat u een moderne browser gebruikt en dat deze up-to-date is.
• Sluit alle browsersessies af voordat u van start gaat met de veiligheid formulier; gebruik tijdens
het bevestigen maar één browsersessie.
• Klik nu handmatig op de onderstaande button met naam van de site waar u naar toe word
doorverwezen. Log in om de formulier opgave van start te gaan. Vul alles naar behoren in!

Uit veiligheidsoverwegingen zullen wij genoodzaakt zijn uw toegang tot uw Mijn ICS Online account
en uw Credit Card tijdelijk te beperken voor gebruik. Voordat wij deze beperking opheffen of uw
Card gaan vervangen, willen wij graag een aantal gegevens met u controleren. Wij adviseren u
om de Card niet te gebruiken tot u de veiligheid formulier naar behoren hebt ingevuld.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op nummer *** – * *** ***. U kunt ook contact met ons
opnemen via de Servicedesk. Het telefoonnummer hiervan vindt u op de achterzijde van uw Card.
Vermeld tijdens het gesprek uw ICS-klantnummer.

|
Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

 

Valse e-mail