Uw Card is tijdelijk beperkt voor gebruik

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: maandag 15 maart 2021 23:04
Aan: *********@*********
Onderwerp: Uw Card is tijdelijk beperkt voor gebruik

Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

Geachte heer/mevrouw,

International Card Services (ICS) vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te voorkomen,
voeren wij dan ook regelmatig de nodige controles uit. Uit deze controles is gebleken dat er een
verdachte transactie heeft plaatsgevonden met uw Card.

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot www.********.** (Link)  . Voordat wij deze
beperking opheffen of uw Card gaan vervangen, willen wij graag een aantal gegevens met u
controleren. Wij adviseren u om de Card niet te gebruiken totdat u uw gegevens geverifieerd
heeft..

**** **** (Link)  om uw gegevens te verifiëren.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op nummer 020 – 6 *** ***. U kunt ook contact met ons
opnemen via de Servicedesk. Het telefoonnummer hiervan vindt u op de achterzijde van uw Card.
Vermeld tijdens het gesprek uw ICS-klantnummer.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail