Uw Card is tijdelijk beperkt voor gebruik

ICS

Van: International Card Services
Datum: Tue, 20 Sep 2022 17:38:01 +0200
Aan: ********@**********
Onderwerp: Uw Card is tijdelijk beperkt voor gebruik
Antwoord-naar:

| Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt |

Geachte heer/mevrouw,

International Card Services (ICS) vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te voorkomen,
voeren wij dan ook regelmatig de nodige controles uit. Uit deze controles is gebleken dat er
mogelijk misbruik van uw Card-gegevens is gemaakt.

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot www.icscards.nl/ en uw ICS Card
tijdelijk beperkt voor gebruik. Voordat wij deze beperking opheffen of uw Card gaan vervangen,
willen wij graag een aantal gegevens met u controleren. Wij adviseren u om de Card niet te
gebruiken totdat wij samen met u alle gegevens hebben gecontroleerd
via www.icscards.nl/************** (Link) als u dit heeft gedaan zal het 24 uur duren voordat alles
weer in orde is.

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV

Valse e-mail