Uw betaling staat klaar!

Belastingdienst

Van: Rijksoverheid
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 01:42
Aan: **********@**********
Onderwerp: Uw betaling staat klaar!

Geachte heer en/of mevrouw,

Wij hebben op 2 mei 2022 uw aanslag bedrag naar u uitbetaald. Tot onze spijt krijgen wij de
terugkoppeling dat de betaling is geweigerd. Wegens de nieuwe privacy wetgeving krijgen wij
geen reden te zien.

Wij kunnen op dit moment de betaling niet opnieuw aanbieden omdat wij bij fout meldingen
standaard het foutieve IBAN-nummer uit ons systeem verwijderen.

Om de betaling opnieuw aan u aan te kunnen bieden dient u het juiste IBAN-nummer aan ons
door te geven.

Dit kunt u via hier doen. Zodra wij dit hebben ontvangen en gevalideerd of de ten naam
stelling in orde is. Zullen wij het bedrag naar u overmaken.

Bij de validatie is een gezamelijke rekening toe gestaan. Indien u dit niet tijdig in orde brengt,
zullen wij de betaling op ‘hold’ zetten. U zult dan opnieuw uw belasting aangifte moeten doen.
Wij zullen hem opnieuw bekijken en berekenen.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rijksoverheid | Belastingdienst

Valse e-mail