Let op (1/3): Valse e-mail Eneco Sinds 17:02 | 26 sep 2022

Uw betaling is mislukt

American Express

Van: American Express Services Europe Ltd
Verzonden: vrijdag 17 juni 2022 07:39
Aan: Recipients
Onderwerp: Uw betaling is mislukt

Online Rekeningoverzicht beschikbaar

Geachte kaarthouder,

De maandafrekening voor uw American Express kaart is nu online
beschikbaar.

Online *************** ********** (Link)

Wij danken u voor het gebruik van American Express Online Services.

Your new Statement is now available online for your American Express Card. Click on the link
‘Online *********** ********** ‘ (View Statement) in this e-mail and log in to your account
to view your online statement.

Valse e-mail