Uw betaalverzoek verlengingskosten WoningNet

Woningnet

Van: WoningNet
Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 01:47
Aan:****************@***********************
Onderwerp: Uw betaalverzoek verlengingskosten WoningNet

Uw betaalverzoek verlengingskosten
WoningNet

Geachte relatie,

U staat bij WoningNet ingeschreven. Over 5 dagen loopt uw inschrijving af. Graag willen
wij van u weten of u deze inschrijving wilt verlengen of beëindigen.

Inschrijving verlengen
U kunt uw inschrijving verlengen met een jaar door de verlengingskosten van € 8,00 te
betalen via de betalingsplatform. Ga hiervoor naar onze website. Als wij voor 24 juli
2021 geen betaling van u ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat u niet meer
ingeschreven wilt staan. Uw inschrijftijd vervalt dan.

Online Payment Services
Wij hebben het incasseren en verwerken van betalingen uitbesteed aan ***************
****************. Op uw rekeningafschrift vindt u de betaling terug onder de naam
************************************ inzake WoningNet. Uw factuurnummer is U**
*****

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet.

Met vriendelijke groeten,

WoningNet
Manager Klantcontactcentrum

Valse e-mail