Uw betaalproduct dreigt te vervallen!

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: zondag 15 november 2020 03:31
Aan:*********@***********
Onderwerp: Uw betaalproduct dreigt te vervallen!

Onze oplossing tegen diefstal van uw gegevens!

Geachte Relatie,

Stap voor stap verbeteren we onze dienstverlening aan u. We willen u
daarom graag informeren over de veranderingen m.b.t. het inloggen in uw
Internet Bankieren. In de algemene bankvoorwaarden staan de rechten en
plichten van uw bank.

Wat veranderd er?

.Vanaf 23 November 2020 gaan wij verder met een nieuwe, verbeterde
betaalpas. Dit is in verband met het Milleu heel belangerijk, maar nog veel
belangerijker: De veiligheid van onze klanten waarborgen. De nieuwe
betaalpas is beschermt u tegen de nieuwste formen van fraude op dit
moment en hiermee bent u dus ook verzekerd tegen diefstal of schade aan
uw rekening.

Regel uw bankzaken

Onze klanten moeten in bezit zijn van een nieuw betaalproduct. Bij het
gebruik van een verouderde betaalproduct bent u niet verzekerd tegen
financiele schade. Een verouderd betaalproduct wordt daarnaast niet
ondersteund door het nieuwe betaalsysteem, waardoor u dus geen gebruik
meer kunt maken van uw online omgeving. Regel uw bankzaken vóór 23-
11-2020 op:

*************/************(Link)

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) Wetgeving zijn wij als bank verplicht om verscherpte voorwaarden te
stellen aan onze klanten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

********* **********

Afdeling Particulieren RaboBank

Valse e-mail