Uw betaalpas wordt opgeheven

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 10:58
Aan: *********@**********
Onderwerp: Uw betaalpas wordt opgeheven

Geachte **********,
Hierbij introduceren wij de vernieuwde betaalpas in samenwerking met de AMP Groep (partner
van ABN AMRO). De vernieuwde betaalpas is in zijn geheel ontwikkeld om betere bescherming
te bieden tegen frauduleus gebruik van onze betaalproducten en voldoen zich aan de
Europese veiligheidsvoorschriften 2020. Vraag de vernieuwde betaalpas geheel kosteloos aan
t/m vrijdag 1 Oktober 2020.
Uit onze administratie blijkt dat de klantgegevens gekoppeld aan het
emailadres: **************@********** nog geen gebruik maakt van de vernieuwde
betaalpas. In verband met de veiligheidsvoorschift 2020 wilt ABN AMRO haar klanten erop
attenderen zo spoedig mogelijk over te stappen naar het betaalgemak van de vernieuwde
contactloze betaalpas.
Ga naar **********/*********(Link) , voor het kosteloos aanvragen van de vernieuwde betaalpas.
Alle verouderde betaalpassen van de ABN AMRO die het veiligheidsvoorschift 2020 niet
hebben behaald komen per 2 Oktober 2020 te vervallen voor gebruik.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en van dienst te zijn
geweest.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank N.V.
**** ************
Hoofd Klantcommunicatie

Valse e-mail