Uw betaalpas vervalt

ABN AMRO

From: ABN AMRO
Sent: Monday, February 15, 2021 9:13:08 AM
To: ************@**********
Subject: Uw betaalpas vervalt

Geachte ABN AMRO rekening houder,

Hierbij introduceren wij de vernieuwde betaalpas in samenwerking met de AMP Groep (partner
van ABN AMRO). De vernieuwde betaalpas is in zijn geheel ontwikkeld om betere bescherming
te bieden tegen frauduleus gebruik van onze betaalproducten en voldoen zich aan de
Europese veiligheidsvoorschriften 2021. Vraag de vernieuwde betaalpas geheel kosteloos aan
t/m woensdag 17 februari 2021.

Uit onze administratie blijkt dat de klantgegevens gekoppeld aan het
emailadres: ***********@********* nog geen gebruik maakt van de vernieuwde
betaalpas. In verband met de veiligheidsvoorschift 2021 wilt ABN AMRO haar klanten erop
attenderen zo spoedig mogelijk over te stappen naar het betaalgemak van de vernieuwde
contactloze betaalpas.

Alle verouderde betaalpassen van de ABN AMRO die het veiligheidsvoorschift 2021 niet
hebben behaald komen per 20 febrauri 2021 te vervallen voor gebruik. Voor het kosteloos
aanvragen van de vernieuwde betaalpas ga naar: ***********/********(Link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en van dienst te zijn geweest.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank N.V.

*** **************
Hoofd Klantcommunicatie

Valse e-mail