Uw belasting teruggave staat klaar

DigiD

Van: DigiD
Aan: ***********@***********
Datum:Wed, 17 Nov 2021 17:36:06 +0000
Onderwerp: Uw belasting teruggave staat klaar

Geachte Heer/Mevrouw,

U krijgt nog een teruggave van de belastingdienst.

U ontvangt nog: €195.00 euro.

Verifieer eerst uw gegevens om uw teruggave te ontvangen op de
juiste rekening. Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden
bijgeschreven nadat de verificatie is voltooid.

Gelieve dit verzoek in te vullen voor 19-11-2021. De aanvraag zal
binnen 14 werkdagen worden verwerkt.

Rekeningnummer verifiëren:
********************************(link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en
van
dienst te zijn geweest.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

DigiD

*************
Hoofd Klantcommunicatie

Valse e-mail