Uw bankzaken

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 30-01-2023 08:08 (GMT+01:00)
Aan: *********@************
Onderwerp: Uw bankzaken

Voorkom een boete en maak
de UBO tijdig kenbaar
Wat betekent dit voor u?

Geachte relatie,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij
enkele wijzigingen hebben doorgevoerd in ons privacybeleid.
Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe wetgeving in
werking getreden met betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van het
UBO-register vragen wij u om uw gegevens te controleren.
Deze wet helpt ons om onze klanten te beschermen en hun
veiligheid te waarborgen. Wij mogen alleen zaken doen met
klanten van wie we de juiste gegevens hebben vastgelegd.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor
flinke boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke
boete voor het overtreden van de regels met betrekking tot
het UBO-register bedraagt op dit moment € 4.500 (dit bedrag
kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder
dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale boete
hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig
kenbaar!

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op
werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00
en 17.30 uur.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

Valse e-mail