Uw actualisatie formulier

American Express

Van: American Express
Onderwerp: Uw actualisatie formulier
Datum: 17 november 2020 om 02:46:31 CET
Aan:*********@**********
Antwoord aan:

Uw actualisatie formulier

Geachte heer/mevrouw

Uit een administratieve controle bij American Express is er gebleken dat
het actualisatie formulier gekoppeld aan uw email adres nog niet
geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze alsnog in te vullen om de
blokkade van uw
Card(s) tegen te gaan.

Het niet volledig of onjuist invullen van het formulier heeft als
ongunstigheid
dat u geen gebruik meer kunt maken van de diensten van American
Express.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post
ontvangen met betrekking tot het beletten van de blokkade op uw
Card(s) & Online omgeving.

Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link:
**************/*********** (Link)

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hoogachtend,

American Express Europe S.A.

 

 

 

 

Valse e-mail