Uw Actualisatie formulier 2021 staat klaar.

ICS

Van: International Cards Services
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 13:32
Aan: **********@*********
Onderwerp: Uw Actualisatie formulier 2021 staat klaar.

Actualisatie formulier

Beste ICS kaarthouder ,
Uit een administratieve controle in ons systeem is gebleken dat de actualisatie formulier
gekoppeld aan het emailadres: ***@**************** nog niet geregistreerd staat.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online.
Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link:***************(link)

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan
goed via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de ICS Servicedesk: ons nummer staat achter
op uw card

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail