Uw achterstallige betaling.

CJIB

Van: CJIB
Datum: 19 augustus 2021 om 03:58:58 CEST
Aan: ************@**************
Onderwerp: Uw achterstallige betaling.

Voorkom beslaglegging

Uw openstaande schuld van € 726,25 met
kenmerk B******** is na meerdere
herinneringen niet voldaan.

Op 20 Augustus 2021 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir
beslag.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct
het gehele bedrag te voldoen via deze link.

Betaling voldoen

Met vriendelijke groet,
CJIB

Valse e-mail