Uw account is tijdelijk geblokkeerd

ICS

Van: “International Card Service”
Datum: 17 juni 2021 om 23:06:32 CEST
Aan: ***************@***************
Onderwerp: Uw account is tijdelijk geblokkeerd

International Card Service

Geachte kaarthouder,

Uw Mijn ICS Online account is uit veiligheidsredenen tijdelijk geblokkeerd.
Wij verzoeken u om uw account gebruik te verifieren.
Let op: Verifieer uw account binnen 24 u , anders komt deze te vervallen.

Volg de stappen voor het bijwerken en/of controleren van je ICS account.
Kopieer en plak de link hieronder voor uw persoonlijke verificatie

*******************(link)

Wij vertouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV

Valse e-mail