Let op: Nep-sms namens Belastingdienst Sinds 13:00 22 mei 2019

Uw account is geblokkeerd

Netflix

Geachte heer/mevrouw,

Uw account is geblokkeerd vanwege misbruik.
We vermoeden dat derden toegang hebben tot
uw account en gegevens.

De blokkade kunt u simpelweg opheffen door uw account te verifiëren.

Uw account verifiëren

Als je hulp nodig hebt, kun je meer informatie vinden in het Helpcentrum of contact met ons opnemen.

Het Netflix-team

Valse e-mail