Uw abnamro app verloopt binnenkort / Uw mobiele-app registratie verloopt

ABN AMRO

——– Oorspronkelijk bericht ——–
Van: abnamro NL klantportaal@abngroenebank.net
Datum: 10-03-2023 11:52 (GMT+01:00)
Aan: ********@********
Onderwerp: Uw abnamro app verloopt binnenkort /Uw mobiele-app registratie verloopt

Meest duurzame bank 2023

Geachte abnamro klant,

U ontvangt deze email over één van uw producten die binnenkort
komt te vervallen.

Uw toegang tot uw mobiel-bankieren gekoppeld aan :
*********@************ vervalt op 10-03. Verleng zo snel mogelijk
om uitstel te voorkomen.

Verlengen (Link)

Pas op:
Momenteel zien wij veel fraudegevallen door criminelen die
zich voordoen als abnamro collega.

Met vriendelijke groetjes,

ABNAMRO

Valse e-mail