Uw aanvraag

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Verzonden: donderdag 4 augustus 2022 03:14
Aan: *******@********
Onderwerp: Uw aanvraag

De persoonsgegevens gekoppeld aan dit emailadres: dhmiddag@home.nl onvolledig zijn
ingediend.

Het is noodzakelijk voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden om uw
profielgegevens bij te werken

Afbeelding QR code (= Link)

Na aanmelding heb je gratis toegang tot alle KVK Start Events. Je ontvangt per e-mail informatie
over wanneer de events plaatsvinden.
Let op!: Uw aanvraag dient voor 12 augustus 2022 te zijn ingediend.

Valse e-mail