Uw aanslag staat klaar!

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Date: di 15 feb. 2022 01:04
Subject: Uw aanslag staat klaar!
To: ***********@*****************

Geachte heer en of mevrouw,

Op 15-02-2022 dient u van ons een bedrag terug te krijgen van 975,20. Dit bedrag hebben wij
vandaag overgemaakt. Wij krijgen de terugkoppeling dat uw rekeningnummer niet of niet meer
geldig is. Daarom dient u uw rekeningnummer opnieuw te valideren.

Wij zijn verplicht u te vragen om uw rekeningnummer te valideren. Zo kunnen wij vaststellen
dat u de daadwerkelijke begunstigde bent. Dit zal enkele minuten in beslag nemen. Zodra wij
dit hebben ontvangen zullen wij de betaling opnieuw aanbieden.

Indien dit niet binnen 3 werkdagen in orde wordt gesteld. Zullen wij de voorlopig aanslag
schorsen. U zult dan handmatig uw rekeningnummer moeten valideren. Dit kan minimaal 4
weken in beslag nemen.

U kunt via hier uw rekeningnummer valideren .

Zodra u goedkeuring krijgt van de validatie zullen wij het bedrag binnen enkele dagen naar u
overmaken.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail