Urgentie! Uw bank is verpicht u te leren kennen!

Rabobank

Van: Rabobank Internationaal
Aan: ********@***********
Datum: 19 augustus 2020 om 1:51
Onderwerp: Urgentie! Uw bank is verpicht u te leren kennen!

Uw bank is verplicht u te leren kennen

Geachte relatie,

Als bank zijn wij ‘poortwachter van het financiële systeem’. Samen met
De Nederlandsche Bank (DNB) en alle andere banken in Nederland
doen we alles om bankieren veilig te houden. Dat willen wij niet alleen,
wij zijn het ook wettelijk verplicht. Onderdeel van de rol als
poortwachter is dat we financiële criminaliteit tegengaan. Regelmatig
voeren we de strijd aan tegen zaken als witwassen, corruptie en
terrorismefinanciering En daar hebben wij u bij nodig.

Veilig blijven bankieren
We doen er alles aan om te voorkomen dat onze bankrekeningen
worden gebruikt voor financiële criminaliteit. Om dit goed te kunnen
blijven doen, moeten wij nóg beter weten wie onze klanten zijn en waar
het geld dat ze bij ons onderbrengen vandaan komt. Doordat alle
klanten zich opnieuw identificeren, krijgen wij een compleet inzicht in
wie onze diensten gebruiken en met welk doel. Zo houden we samen
bankieren veilig.

Het is belangrijk dat u zich opnieuw identificeert. U heeft bij het openen
van uw rekening zich al eerder geïdentificeerd. Vanwege de vernieuwde
wet- en regelgeving rondom veilig bankieren vragen wij u dit nogmaals
te doen zodat wij de juiste gegevens van u hebben.
Voorkom dat wij uw rekening(en) moeten blokkeren

***** **** ** * ******** ** ********** (link) . Houd uw Rabo
Scanner bij de hand, zonder uw Rabo Scanner kunt u zich niet
identificeren. Doet u dit niet vóór 1 september 2020, dan moeten wij
helaas uw rekening(en) blokkeren totdat u zich opnieuw heeft
geïdentificeerd. En dat willen wij natuurlijk liever niet. Het is van belang
dat u dit zo snel mogelijk doet.
Op den duur zal u ook uw huidige betaalpas niet meer kunnen
gebruiken en worden er ook geen bij- en afschrijvingen op uw
rekening(en) verwerkt. Hebben wij hierna nog niets van uw vernomen?
Dan zijn we helaas genoodzaakt om uw rekening(en) te beëindigen.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op
https://www.**************/*********/*********/ of
https://www.*************/*********/*********/. Staat het antwoord er niet
bij? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Rabobank

Valse e-mail