Urgente melding over een identificatie

SNS Bank

Van: SlNS
Verzonden: vrijdag 18 september 2020 04:34
Aan:*************@******
Onderwerp: Urgente melding over een identificatie

Geachte klant,

Dit is een urgente mededeling waar nu actie voor moet worden uitgevoerd, u bent uitgekozen om vandaag te identificatie te doen. Vanaf 2020 is er een nieuwe wetgeving ingegaan die verplicht al onze klanten opnieuw te identlflceren. Dit bericht is heel belangrijk omdat wij al onze klanten opnieuw moeten identlficeren. Als u de identificatie niet uitvoert zullen wij de diensten die u bij ons hebt opzeggen.
*********** (link) om de identificatie te starten en meer te lezen over de nieuwe wetgeving.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
SNSBANK.

 

Valse e-mail