Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

URGENT! ****************** voorkom beslag en betaal nu!

Deurwaarder

Deze e-mail is strikt persoonlijk en enkel bestemd voor **** *******

Dwangbevel
Aankondiging tot openbare verkoop

Geachte **** *******,

U heeft de openstaande som in dossier 201782743 nog steeds niet voldaan, gezien het een vordering is welke ouder dan 12 maanden is zal onze deurwaarder via een dwangbevel conservatoir beslag gaan leggen op uw inkomen en bankrekening indien u niet de som voldoet en tevens u aanmelden bij het BKR te Tiel als wanbetaler.
Het dwangbevel is op 26-04-2019 uitgevaardigd en is direct uitvoerbaar gesteld, onze deurwaarder zal het dwangbevel op 30-04-2019 ten uitvoer leggen indien u niet de schuld heeft voldaan aan ons en alle bijkomende kosten ook op u verhalen.

Dossier:
Dossiernummer: 201782743
Op naam van: ******** ************
Openstaand bedrag: € 201,14
Te betalen voor: 29-04-2019
Onze betaalgegevens:
Rekeningnummer: DE ***********
Ten name van: Gerechtelijke betaling
Omschrijving: 201782743
Bedrag: € 201,14
Neem onze betaalgegevens exact over zoals ze hierboven staan, bij een
betaling aan onjuiste gegevens kunnen we geen betaling verwerken

Deze e-mail bevat privacygevoelige informatie en is alleen bestemd voor **** ********

Valse e-mail