Urgent bericht voor – ***********@***********

ICS

Van: International Card Services
Aan: ************@*************
Datum: 16-06-2021 16:06
Onderwerp: Urgent bericht voor – ***********@***********

Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

Geachte ICS Card-houder,

International Card Services (ICS) vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te voorkomen,
voeren wij dan ook regelmatig de nodige controles uit. Uit deze controles is gebleken dat er een
verdachte transactie heeft plaatsgevonden met uw huidige Card.

Het betreft de volgende transactie:
6/16/2021 bij ********************  voor EUR438,00.

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot online omgeving en uw Card
tijdelijk beperkt voor gebruik. Voordat wij deze beperking opheffen of uw Card gaan vervangen,
willen wij graag een aantal gegevens met u controleren. Wij verzoeken u daarom om zo spoedig
mogelijk uw account gebruik te controleren via: ************************(link).

Wij adviseren u om de Card niet te gebruiken totdat u account is gecontroleerd. Wij zijn 24 uur
per dag bereikbaar op nummer  ***-***** . U kunt ook contact met ons opnemen via de
Servicedesk. Het telefoonnummer hiervan vindt u op de achterzijde van uw Card. Vermeld tijdens
het gesprek uw ICS-klantnummer: 3**************

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail