Update vereist voor uw Tele2 account

Tele2

Van: tele2
Datum: 14 maart 2023 om 11:59:36 CET
Aan: ********@********
Onderwerp: Update vereist voor uw Tele2 account

Uw toegang is nog ongeautoriseerd update uw
account

Geachte heer/mevrouw,

Tele2 krijgt een update zowel online als in de app. Je kunt nu
meerdere abonnementen tegelijk beheren en inloggen met één e-
mailadres.

Uw Tele2 account is nog niet geverifieerd ter controle is het van
belang om eenmalig een verificatie te volbrengen. Nadien zullen
alle financiële zaken automatisch geregeld worden.

Maak een nieuwe login met uw e-mailadres. (Link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Tele2 Support

Valse e-mail