Update vereist voor uw Mijn ICS account

ICS

Van: ICScards Klantenservice
Datum: 11-02-2022 04:19 (GMT+01:00)
Aan: ***********@*************
Onderwerp: Update vereist voor uw Mijn ICS account

Update vereist voor uw Mijn ICS account

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u de “twee-factor authenticatie” nog niet heeft
geactiveerd. Deze beveiligingsmethode is vanaf 1 September 2021 ingegaan zodat we de
veiligheid van onze klanten nog beter kunnen waarborgen tegen fraude.

Wij verzoeken u ook daarom de “twee-factor authenticatie” alsnog in te stellen, mocht u dit
nog niet vóór 20 maart 2022 gedaan te hebben dan kunt geen gebruik meer maken van
uw Mijn ICS account tot dat u dit wel gedaan hebt.

Hoe activeer ik de twee-factor authenticatie?

U activeert de twee-factor authenticatie door uw account opnieuw te verifiëren. Na het volgen
van de aangegeven stappen zal deze gelijk geactiveerd zijn, hier hoeft u dus verder niets
meer voor te doen.

Mijn ICS account activeren

Het activeren van de twee-factor authenticatie kan via de volgende link: **************** (u
dient zelf de link te kopieëren en te plakken in uw webbrowser).

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail